राज्यातील ग्रामीण भागात ७ लाख ४१ हजार घरकुलांची बांधकामे: ना. मुश्रीफ

Spread the love


कोल्हापूर • प्रतिनिधी
     राज्यातील ग्रामीण भागातील घरकुल बांधकामांना चालना देण्यासाठी व त्यामध्ये गुणवत्ता आणण्यासाठी राष्ट्रीय आवास दिन २० नोव्हेंबर २०२० पासून ३१ मार्च २०२१ या साधारण साडेचार महिन्यांच्या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या महाआवास अभियानास चांगले यश मिळाले. प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्यपुरस्कृत घरकुल योजनांमधून अभियान कालावधीत राज्यात ७ लाख ४१ हजार ५४५ घरकुलांचे बांधकाम करण्यात आले असून त्यापैकी ३ लाख ६२१ घरकुले बांधून पूर्ण करण्यात आली आहेत, तर ४ लाख ४० हजार ९२४ घरकुलांचे बांधकाम प्रगतीपथवर आहे. प्रगतीपथावर असलेल्या घरकुलांचे बांधकाम चालू महिन्याअखेर पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मुंबई येथे दिली. ग्रामीण भागात अभियानाला मिळालेले यश पाहता अभियानास १ मे २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचेही श्री. मुश्रीफ यांनी जाहीर केले.
      मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, प्रगतीपथावर असलेल्या घरकुलांपैकी २ लाख ८२ हजार २३२ घरकुलांचे बांधकाम जोत्यापर्यत (प्लिंथपर्यंत) तर १ लाख ५८ हजार ६९२ घरकुलांचे बांधकाम लिंटेलपर्यंत झाले असून ही घरकुले या महिन्यात पूर्ण होत आहेत. अभियान कालावधीत ४२ हजार ६५७ भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असून उर्वरित ६३ हजार ३४३ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. अभियान कालावधीमध्ये ३ लाख ८५ हजार ५१८ लाभार्थ्यांच्या घरकुलांना नव्याने मंजूरी देण्यात आली. वेळेत घरकुले पुर्ण व्हावी व बांधकामासाठी गवंड्यांची कमतरता भासू नये यासाठी गवंडी प्रशिक्षणही राबविण्यात येत आहे, यामध्ये आजअखेर ६ हजार १६५ गवंडी प्रशिक्षित करण्यात आले असून १५ हजार ८५५ गवंडी प्रशिक्षण प्रगतीपथावर आहे.
      लाभार्थ्यांना आदर्श घरकुलांबाबतची माहीती करून देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे डेमो हाऊसेसची उभारणी करण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत २१० डेमो हाऊसेसची कामे सुरु असून त्यापैकी ३० डेमो हाउस बांधून पूर्ण झाली आहेत.
      घरकुल बांधणीबरोबरच लाभार्थ्यांना इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी घरकुल योजनांचा इतर शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करण्यात येत आहे. अभियान कालावधीमध्ये पूर्ण झालेली घरकुले तसेच आधीच्या काळात पूर्ण झालेली परंतु कृतीसंगमाचा लाभ न मिळालेल्या घरकुलांनादेखील अभियान कालावधीत त्याचा लाभ देण्यात आला. यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ४ कोटी ०६ लाख ३७ हजार २०१ इतके मनुष्यदिवस निर्मिती करण्यात आली. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत ६ लाख ३७ हजार ९७४ लाभार्थ्यांना घरकुलासोबत शौचालयाचा लाभ मिळवून देण्यात आला. जलजीवन मिशन अंतर्गत ४ लाख ६८ हजार ३५१ लाभार्थ्यांना नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याचा लाभ  देण्यात आला. प्रधानमंत्री उज्वला योजनेअंतर्गत ३ लाख ४७ हजार ७५१ लाभार्थ्यांना गॅस जोडणीचा लाभ देण्यात आला. सौभाग्य योजनेअंतर्गत ३ लाख १९ हजार ६४८ लाभार्थ्यांना वीज जोडणीचा लाभ देण्यात आला. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानअंतर्गत ३ लाख ४४ हजार ८३४ लाभार्थ्यांना उपजिवीकेचे साधन मिळवून देण्यासाठी काम केले आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.
    अभियानामध्ये नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचाही समावेश करण्यात आला असून यामध्ये पुरेशी जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांसाठी बहुमजली इमारती निर्माण करण्यात येत आहेत. आजअखेर ९२१ बहुमजली इमारतींची (जी+२) निर्मीती करण्यात आली  आहे. तसेच जेथे पुरेशी जागा उपलब्ध आहे अशाठिकाणी सर्व सोयीसुविधांनी युक्त १९३ गृहसंकुल उभारण्यात आले आहेत

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!