महापालिकेकडे लसीचा पुरेसासाठा

Spread the love


कोल्हापूर • प्रतिनिधी
      महापालिकेकडे सर्व वयोगटासाठी पुरेसा लसीचा साठा उपलब्ध आहे. ४५ ते ५९ वर्षापर्यंत ६१ टक्के नागरिकांचा पहिला डोस पुर्ण झालेले आहे तर दुसरा डोस ७२ टक्के पुर्ण झालेला आहे. ६० वर्षावरील नागरिकांचा पहिला डोस ८४ टक्के असून दुसरा डोस ६८ टक्के पुर्ण झालेला आहे. परंतु १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचा आजअखेर २५ टक्के पहिला डोस व दुसरा डोस १६ टक्के झालेला आहे.
      महापालिकेकडे पुरेसा लसीचा साठा उपलबध असूनही गेल्या चार दिवसात ऑनलाईन रजिस्टेशनचे स्लॉट रिकामे रहात आहेत. त्यामुळे १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांनी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करुन लसीकरण करुन घ्यावे. जेणेकरुन आपल्या कुटुंबाचे व आपल्या शहराचे कोवीडपासून संरक्षण करता येईल. यासाठी महापालिकेच्यावतीने १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी दि.११ सप्टेंबर २०२१ रोजी दुपारी १२ वाजलेपासून दि.१३ सप्टेंबर ते १६ सप्टेंबर २०२१ अखेर सहा दिवसांसाठी ऑनलाईन रजिस्टेशनसाठी स्लॉट खुले केले जाणार आहेत. या कालावधीत १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांनी जास्तीत जास्त रजिस्ट्रेशन करुन लसीकरण करुन घ्यावे असे आवाहन प्रशासक डॉ.कादंबरी बलकवडे यांनी केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!