मतदारयादी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमास ५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

Spread the love


कोल्हापूर • (जिमाका)
      भारत निवडणूक आयोगाने १ जानेवारी २०२२ या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्र मतदारयादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम दि. १ ते ३० नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत राबविण्याबाबत भारत निवडणूक आयोगाने घोषित केले होते. तथापी या कार्यक्रमास ५ डिसेंबर २०२१ अखेर मुदतवाढ दिली असून दावे व हरकती स्विकारण्याचा कालावधी ५ डिसेंबर २०२१ पर्यंत राबविण्याबाबत भारत निवडणूक आयोगाने निर्देश दिले आहेत, असे अवर सचिव व उपमुख्य निवडणूक अधिकारी शरद दळवी यांनी कळविले आहे.
       दावे व हरकती निकालात काढणे दि. २० डिसेंबरपर्यंत तर मतदारयादीची अंतिम प्रसिध्दी दि. ५ जानेवारी २०२२ रोजी होणार आहे.
——————————————————- 

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!