महापालिका निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगचे आदेश

Spread the love


कोल्हापूर • प्रतिनिधी
     कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ करिता मतदार यादी तयार करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.  
     यासाठी दि. १५ जानेवारी २०२१ पर्यन्तची यांचेकडील भारतीय निवडणूक आयोग मतदार यादी ग्राहय धरण्याबाबत आयोगाने आदेश दिलेले आहेत. यामध्ये नोव्हेंबर,२०२० मध्ये मुदत संपलेल्या कोल्हापूर महानगरपालिकेची प्रभाग रचनेची कार्यवाही पूर्ण झाली असून त्याकरिता मतदार यादी संदर्भात कार्यक्रम दिला आहे.
     एप्रिल-मे २०२१ मध्ये होणाऱ्या कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ करिता राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगाची अधिसुचनेद्वारे दि.१५ जानेवारी २०२१ ही  Cut-off date जाहीर केली आहे, त्या दिवशी (म्हणजचेच दि.१५ जानेवारी रोजी) अस्तित्वात असलेली महाराष्ट्र विधानसभेची मतदार यादीच सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी वापरण्यात येईल असे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
     तसेच दि.१५ जानेवारी २०२१ मतदार यादी ग्राहय धरुन कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ मतदार यादीचा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे :
  • प्रभागनिहाय प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द करणे. : दि.१६ फेब्रुवारी २०२१
   • प्रारुप मतदार यादीवर हरकती व सूचना दाखल : दि.१६ फेब्रुवारी २०२१ ते करण्याचा कालावधी २३ फेब्रुवारी २०२१
 • प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द करणे. : दि.३ मार्च २०२१
  • मतदान केंद्रांची यादी प्रसिध्द करणे. : दि.८ मार्च २०२१
  • अंतिम प्रभागनिहाय व मतदान केंद्रनिहाय मतदार : दि.१२ मार्च २०२१
याद्या अधिप्रमाणित करुन प्रसिध्द करणे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!