आता वीजबील रोखीने भरण्याची कमाल मर्यादा पाच हजार रुपये

Spread the love


 कोल्हापूर • प्रतिनिधी
      महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार महावितरणव्दारे रोखीने स्विकारण्यात येणाऱ्या रक्कमेवर निर्बंध लागू करण्यात आलेले आहेत. आता १ नोव्हेंबर २०२१ पासून वीज ग्राहकांना वीजबील रोखीने भरण्यासाठी दरमहाची कमाल मर्यादा पाच हजार रुपये करण्यात आलेली आहे. तरी कृपया वीजग्राहकांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.      
      वीजग्राहक महावितरणच्या www.mahadiscom.in या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा महावितरणच्या मोबाईल ॲपव्दारे केंव्हाही व कुठूनही ऑनलाईन पध्दतीने तसेच धनादेशाव्दारे विनामर्यादा वीज देयकाचा भरणा करु शकतात. तेंव्हा वीजग्राहकांनी या प्रणालीचा लाभ घ्यावा, असे महावितरणचे आवाहन आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!