श्री अंबाबाईची ‘गजारूढ’ पूजा


कोल्हापूर • प्रतिनिधी
    अश्र्विन शुद्ध पंचमीला करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई – महालक्ष्मी देवी आपल्या लवाजम्यासह टेंबलाई टेकडीवरील श्री त्र्यंबोली देवीच्या म्हणजेच त्र्यंबुलीच्या भेटीसाठी जाते. अंबाबाई त्र्यंबुलीसमोर कोलासूररूपी कोहळा हनन करायला हत्तीवर आरूढ होऊन जाते.अशा स्वरूपाची  ही पूजा बांधण्यात आली.
    श्रीपूजक मकरंद मुनीश्वर व माधव मुनीश्वर यांनी बांधलेल्या या ‘ गजारूढ ‘ पूजेचा संदर्भ असा आहे की, करवीरनिवासिनी लवाजम्यासह त्र्यंबुलीसमोर कोलासूररूपी कोहळा हनन करायला हत्तीवर आरूढ होऊन जाते. त्र्यंबुलीचा रुसवा काढायला म्हणून दर नवरात्रातील पंचमीला कोलासूराला कसे मारले याचे प्रात्यक्षिक दाखवायला आणि त्र्यंबुलीने कसे सर्वांना वाचवले यांचे भक्तांना स्मरण व्हावे म्हणून आपल्या लवाजम्यासह हत्तीवर आरूढ होऊन त्र्यंबुलीला भेटते आणि तिथेच कुष्मांडबलीचा सोहळा पार पाडतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *